Bars voor kinderen en jongeren: 

Bars zijn geschikt voor alle leeftijden, dus ook voor babies die een traumatische bevalling ervaren hebben, slecht slapen, veel huilen en overprikkeld zijn.

Voor kinderen, jongeren, pubers die veel piekeren, veel overdenken, die snel boos worden, kinderen die perfectionistisch, hooggevoeligheid en kinderen met ADHD, ADD, slaapproblemen, angst en onzekerheid kan een Bars sessie een grote bijdrage zijn. 
Bars sessie zijn uitermate effectief bij pubers, het geeft zelfvertrouwen en zorgt voor meer concentratie. 

Tijdens de Bars sessie hoeft er niet gepraat te worden, het is een stille sessie tenzij de klant zélf wil praten.


Een Bars-sessie duurt max 20 min bij kinderen tot 4 jaar.

30 minuten bij kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

45 minuten bij jongeren van 13 t/m 17 jaar. Tarief kinderen 4 t/m 12 jaar      € 29

Tarief jongeren 13 t/m 17 jaar    € 39

Tarief babies, t/m 3 jaar               € 19Strippenkaarten 4 t/m 12 jaar 

3  x  Bars € 66     3 weken geldig  

12 x Bars €249  12 maanden geldigStrippenkaart 13 t/m 17 jaar 

3 x  Bars € 88    3 weken geldig

12 x Bars € 349 12 maanden geldigLET OP:

Heb je een of meerdere sessies niet op tijd ingepland, d.w.z. binnen de geldigheidsduur van de strippenkaart, dan kun je deze nog wél ontvangen maar betaal je €10 bij per sessie.